Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2013

littlebylittle
-jak długo trwa dotarcie tam?
-3 piosenki
— znalezione

January 02 2013

littlebylittle
5554 7121 500
Reposted fromblackdress blackdress viamoreorless moreorless

December 31 2012

littlebylittle
5346 a142
littlebylittle
8635 961d
"HE TEXTS ME!"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamoreorless moreorless

December 28 2012

littlebylittle
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted frommefir mefir viaklaud klaud
littlebylittle
1168 ef0a
littlebylittle
Pięcioletni chłopiec zapytał swojego przyjaciela czym jest przyjaźń? On odpowiedział: Przyjaźń jest wtedy, gdy codziennie kradniesz czekoladki z mojej torby, jednak wciąż trzymam je w tym samym miejscu.
Reposted frommefir mefir viawiks wiks
littlebylittle
8152 82d2
Reposted frommarysia marysia viawiks wiks

December 22 2012

littlebylittle
6005 748d
Tell you I set you apart .. 
Reposted fromcaataleya caataleya viaumre20wrzesnia umre20wrzesnia
littlebylittle
Jeśli szukasz pomocnej dłoni, masz ją na końcu własnego ramienia.
— AUDREY HEPBURN
Reposted fromskylar skylar viaumre20wrzesnia umre20wrzesnia
littlebylittle
-jak długo trwa dotarcie tam?
-3 piosenki
— znalezione
littlebylittle
2206 b2ad
Reposted fromblond blond viahairstyles hairstyles
littlebylittle
5758 4ab1
Reposted frombomdia bomdia viahairstyles hairstyles
littlebylittle
1307 2eaa
*.*
Reposted frompannaamy pannaamy viamemyself memyself
littlebylittle
5687 6b84
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady viamemyself memyself
littlebylittle
5310 0ba0
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady viamemyself memyself
littlebylittle
Najważniejsze co mam do zrobienia, to zorganizowanie własnego życia. Zastanowienie się czego pragnę, o czym marzę, czego potrzebuję - a potem znalezienie sposobu, żeby to zrealizować.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromroxanne roxanne viamemyself memyself
littlebylittle
uśmiechaj się tak zawsze :)
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady viamemyself memyself
littlebylittle
littlebylittle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl